A nagy egyesülés centenáriumának közeledtével a magyarellenes hangulat továbbra sem csitul Romániában, mi több, erősödik. A magyar közösségről szóló negatív híreket felnagyítják, eltúlozzák és arra használják, hogy országos szintű feszültséget keltsenek. A legújabb ilyen jellegű eset különösen aggasztó, hiszen egy szándékosan kiprovokált és előre megtervezett incidensről van szó, amelynek célja, hogy rossz fényben tüntesse fel a székelyföldi magyar közösséget.  

Egy Milițianul néven ismert kolozsvári videoblogger a saját Youtube csatornáján közzétett videóban azzal vádolja a székelyudvarhelyi Kaufland grillezőjénél alkalmazott elárusítót, hogy azért nem szolgálta ki őt, mert románul szólalt meg. Az esetet követően a helyszínre a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrei is kiszálltak, és  10.000 lej értékű bírságot szabtak ki a Kaufland Románia részére. A fogyasztóvédelmi hatóság brassói regionális főfelügyelője, Sorin Claudiu Susanu, azt nyilatkozta a Mediafaxnak, hogy azért büntették meg az áruházláncot, mert a helyszínen nyomozó ellenőreiket sem szolgáltál ki. Az ellenőrök által készített jegyzőkönyvben azonban az áll, hogy a bírságot a kolozsvári videoblogger által készített film alapján szabták ki.

Megjegyzendő, hogy a filmen látható események ki vannak ragadva kontextusukból, hiszen amit a videoblogger rögzített, az tulajdonképpen már a harmadik próbálkozása volt, amint azt az áruház kültéri kamerái is bizonyítják. Az első két beszélgetés során az elárusítónő tudatta vele, hogy a stand még zárva van, először ugyanis fél órával, utoljára pedig (a kamerával rögzített eset) 13 perccel a nyitás előtt ment oda a videó készítője a grillezőhöz. Ez idő alatt az elárusítónő azzal volt elfoglalva, hogy előkészítse a termékeket. Az a tény, hogy a videoblogger harmadjára is visszament a grillezőhöz, tudván, hogy még nem szolgálják ki, lefilmezte az elárusítónővel folytatott párbeszédet, majd összevágott ebből egy videót, arra utal, hogy szándékos provokációról van szó, amelynek célja, hogy haragot szítson és gyűlöletet keltsen a székelyföldi magyar közösség ellen.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrei azonban, akárcsak a főfelügyelő, figyelmen kívül hagyták ezeket a körülményeket, és csupán a Youtube-on közzétett videó alapján jártak el. Fontos megemlíteni, hogy a fogyasztóvédők már egy nappal a videó közzététele után a helyszínen vizsgálódtak. Ezzel ellentétben, a fogyasztóvédelemi hatóság számtalanszor hagyta figyelmen kívül a magyar szervezetek és a magyar közösség tagjai által tett feljelentéseket, panaszokat, ami kettős mérce alkalmazására utal a hatóság részéről. Továbbá, Sorin Claudiu Susanu főfelügyelő azt is hozzátette, hogy 2015-ben már egyszer megbírságolták a Kaufland üzletláncot, amiért csak magyar nyelvű reklámanyagokat adtak ki. Közleményében azonban az áruház határozottan cáfolja ezt a tény, mondván, nem szabtak ki rájuk ilyen büntetést.

A főfelügyelő állításainak egyértelműen az a célja, hogy tágabb kontextusba helyezzék ezt a sajnálatos, ám elszigetelt esetet — a régióban előforduló mindennapos eseményként tüntetve fel –, és ezáltal magyarellenes hangulatot keltsenek. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat határozottan elítéli az ilyen megnyilvánulásokat, és panasszal fordul az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz Sorin Claudiu Susanu ellen, részrehajló, nem tárgyilagos eljárásért, valamint a magyar közösség ellen irányuló gyűlöletkeltésért.
Nyíltan magyarellenes megjegyzéseket tett a román műsorvezető

E heti hírlevelünkben arról is beszámolunk, hogy miután a székelyudvarhelyi eseményeket rögzítő videó felkerült a Youtube-ra, számos újság és tévécsatorna is foglalkozott a témával.                   Legtöbbjük nagyon uszító hangnemben azt sugallta, hogy ezek mindennapos történések Székelyföldön, ezáltal a magyar közösség ellen fordítva a közvéleményt. Radu Banciu, a B1 TV Lumea lui Banciu című műsorának házigazdája, különösen nacionalista és sovén terminusokkal illette a teljes romániai magyar közösséget. A Banciu által tett megjegyzések több szempontból is bántóak és diszkriminatívak, nem beszélve arról, hogy nyíltan a magyar közösség elleni gyülöletre és erőszakra uszítanak.

Az események bemutatásával és azzal, ahogyan beszélt róluk, Banciu-nak egyértelműen az volt a célja, hogy felkavarja a nézők kedélyeit, főként azáltal, hogy megszokott, Székelyföldre jellemző eseményként utalt az incidensre. Banciu szerint ebben a régióban a románok folyton ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a magyarok megverik, esetleg meg is ölik őket. Továbbá, általánosította a székelyudvarhelyi elárusítónő magatartását, mondván: „Mind ugyanolyanok”. Ugyanakkor hozzátette, a Romániában tapasztalható etnikumközi konfliktusokért egyedül a magyar fél a felelős.

Xenofób kirohanásai közben Banciu attól sem riadt vissza, hogy a román többséget a magyarok elleni erőszakra uszítsa, mintegy “büntetésként” azok vélt kihágásaiért, és azon nosztalgiázott, hogy milyen büntetéseket alkalmaztak volna a kommunista időkben: „Ha a Ceaușescu idejében ilyesmi történt volna, vízágyúkkal hajtották volna el őket. Egy ilyen eset után Székelyudvarhelyen nem maradt volna magyar lakosság.” Ezek után Robert Turcescu újságíró javaslatát idézi, aki szerint karóba kellene húzni a korrupt személyeket, majd hozzáteszi, hogy a magyarokkal is hasonlóképpen kellene eljárni. Az ilyen jellegű megjegyzések egy demokratikus társadalom bármely tagjától elfogadhatatlanok, de különösen elítélendő, hogy egy újságíró a magyar közösség elleni erőszakra való uszítás platformjaként használja a tévéműsorát.

A romániai közösségek közötti konfliktus feloldására Banciu az etnikai szegregációt javasolja, és újból csak kommunista példával élve, elmeséli, hogy az ő iskolájában külön bejárat volt a románok és külön a magyarok számára, illetve hogy az épületen belül is el voltak különítve a román és a magyar diákok. Ezt az egyébként is felháborító megjegyzést egy mélyen xenofób analógiával tetőzi: „Pont olyan volt, mint az állatkertben. Eddig mentél te, és onnan volt az állat.” Mindamellett, hogy ezek a kijelentések nagyon sértőek a magyar kisebbségre nézve, a nacionalista műsorvezető a románok magyarokkal szembeni felsőbbrendűségét kívánja ezzel alátámasztani.

Diszkriminatív és gyűlöletkeltő, valamint erőszakra uszító megjegyzései miatt, szervezetünk feljelenti Radu Banciu-t az illetékes szerveknél.

2017.09.04