Az elmúlt hetekben magyar tanárok és nevelés(ügy)i szakértők felháborodását váltotta ki egy nem régiben módosított szabályzat, amely előírja, hogy ez évtől kezdődően az Oktatási Minisztérium által szervezett angol nyelvű tantárgyverseny keretében a diákok fordítói készségeit is fel kell mérni. A szabályzat egyik előírása ugyanis úgy rendelkezik, hogy az angol nyelvű szövegek kizárólag román nyelvre fordíthatók. Ez az előírás alkotmányellenes és hátrányosan megkülönböztető jellegű a magyar diákokkal szemben, akiknek az anyanyelve nem a román. Ez azt jelenti, hogy a szabályzat ezen előírása által érintett diákok aránytalanul több nehézséggel fognak szembesülni, mivel kénytelenek lesznek angol nyelvről román nyelvre, illetve románról angol nyelvre fordítani, miközben ezek közül egyik sem az anyanyelvük.

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség már előzetesen kérte a szabályzat módosítását. Kérelmüket azzal indokolták, hogy a szabályzat előírása sérti a törvény előtti egyenlőség alapelvét. Az Oktatási Minisztérium a tanfelügyelőség kérelemének ellenére sem módosította a szabályzatot. Azzal érveltek, hogy az angol nyelvű tantárgyverseny a különleges képességekkel rendelkező diákoknak szól. A minisztérium azonban teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az angol nyelvű tantárgyverseny egyedüli és kizárólagos célja a diákok angol nyelvismeretének a felmérése, és nem az államnyelvé, amelyre egyébként számos külön tantárgyverseny létezik. Továbbá azt is figyelmen kívül hagyják, hogy egy ilyen módosítás a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákokat aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza a román társaikhoz képest.

Szervezetünk feljelentést tett ez ügyben az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. Úgy gondoljuk, hogy a XIX. században a diszkrimináció, annak minden formájában, teljes mértékben elfogadhatatlan. Aggasztónak tartjuk továbbá, hogy bizonyos diákok hátrányosan megkülönböztető bánásmódot kénytelenek eltűrni, csak mert egy adott nemzeti kisebbséghez tartoznak.

 

Megalapozatlan vádakkal indítottak eljárást magyar önkormányzati vezető ellen

Háborús bűnök és emberiség ellen elkövetett bűnök nyilvános támogatása, illetve legionárius és demagóg eszmék nyilvános hirdetése” vádjával indított eljárást az ügyészség Tamás Sándor megyei önkormányzati vezető ellen. A bűnvádi eljárást Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője panasza nyomán indították, aki az elmúlt években minden lehetőséget megragadott, hogy a magyar érdekeltségű vállalkozások vezetőinek, illetve a magyar vonatkozású rendezvények szervezőinek életét megnehezítse.

Ahogyan arról tavaly több ízben is beszámoltunk hírleveleinkben, a fogyasztóvédők vezetője több magyarellenes kirohanása mellett, a székelyudvarhelyi „Miccs-botrány” kapcsán is gyűlöletkeltő magatartást tanúsított. Ekkor a háromszéki önkormányzat elnöke kijelentette, hogy a fogyasztóvédelem elnöke kettős mércét alkalmaz, úgy tesz magyarellenes lépéseket, hogy ahhoz állami támogatást is kap, akárcsak száz évvel ezelőtt Amerikában a Ku Klux Klán.

Mircea Diacon ezt a kijelentést támadta meg, teljesen kiforgatva Tamás Sándor szavait. A fogyasztóvédő feljelentésében a Ku Klux Klán tevékenységének promoválását sérelmezi, amely kijelentés azonban nem valós, hiszen Tamás Sándor nem népszerűsítette a szervezet munkáját, sőt élesen bírálta azt, negatív példaként hozva fel.

A fent említett eset ismét jó példája annak, hogy Romániában kettős mércét alkalmaznak. Míg a magyarok jogait semmibe veszik, az intézményes túlkapásoktól védő önkormányzati vezetőt pedig felelősségre vonják, addig a „Miccs-botrányt” kiváltó manipulált videó készítője nem kapott semmilyen büntetést. Az eset jó példája annak is, hogyan uszít a román média az ország kisebbségei ellen, hiszen olyan „románellenesnek” tűnő videót játszottak több, mint két napig a televíziókban, amelyről később kiderült, hogy nem valós, ezzel erősen magyarellenes hangulatot váltva ki az országban.

2018.02.01