logojo

A KISEBBSA�GI JOGVA�DA? INTA�ZET ESSZA�PA?LYA?ZATOT HIRDET

A KisebbsA�gi JogvA�dA� IntA�zet esszA�pA?lyA?zatot hirdetA�kA?lhoni magyar egyetemi hallgatA?knakA�(jogA?sz, tA?rsadalomtudomA?nyi, politolA?gus szak), fiatal jogA?szoknak A�s kisebbsA�gvA�delemmel foglalkozA? pA?lyakezdA� kA?lhoni fiataloknak az alaI?bbiak szerint.

1. A KisebbsA�gi JogvA�dA� IntA�zet esszA�pA?lyA?zat kiA�rA?sA?val A�sztA�nzi a kezdA� jogA?szok, valamint a kisebbsA�gvA�delem terA?letA�n tevA�kenykedA� pA?lyakezdA� kA?lhoni fiatalok kisebbsA�gvA�delemben tA�rtA�nA� elmA�leti elmA�lyedA�sA�t.

2. A pA?lyA?zat cA�lja, hogy a kA?lhonban tanulA? egyetemista, valamint pA?lyakezdA� fiatalok A?jabb ismereteket szerezzenek a kisebbsA�gvA�delem terA�n, A�s bA�vA�tsA�k ezen terA?leten megszerzett tudA?sukat.

3. A pA?lyA?zatra vonatkozA?A�tartalmiA�kA�vetelmA�nyek a kA�vetkezA�k:
PA?lyA?zni a kA�vetkezA� kisebbsA�gvA�delmet A�rintA� A�rA?ssal lehet:

I. InfrastruktA?rafejlesztA�s, mint a nemzeti kisebbsA�gekkel szembeni diszkriminA?ciA? sajA?tos eszkA�ze

II. KisebbsA�gi jogA�rvA�nyesA�tA�s a nemzetkA�zi A�s uniA?s fA?rumok elA�tt a gyakorlatban

III. KisebbsA�gi jogok A�rvA�nyesA?lA�se az egA�szsA�gA?gyben, kA?lA�nA�s tekintettel az anyanyelv hasznA?latra

IV. VisszaA?llamosA�tA?sok ErdA�lyben: egy soha vA�get nem A�rA� tA�rtA�net?

V. A 2012-es ukrA?n nyelvtA�rvA�ny A�s az A?j nyelvtA�rvA�ny tervezeteinek A�sszehasonlA�tA? elemzA�se

VI. RA�szarA?nyos foglalkoztatA?s A�s anyanyelv hasznA?lati jogok a kA�zigazgatA?sban

A tanulmA?nyokban az elmA�leti hA?ttA�r mellett jogesetek, szemlA�ltetA� pA�ldA?k bemutatA?sA?t vA?rjuk.

 

4. A pA?lyA?zatra vonatkozA?A�formaikA�vetelmA�nyek:

 • terjedelem: min. 5, max. 25 gA�pelt oldal
 • MS Word formA?tum (doc, docx) vagy PDF formA?tum
 • Times New Roman betA�tA�pus
 • 12-es betA�mA�ret
 • 2,5-es margA?k
 • 1,15-A�s sortA?volsA?g

5. AstmutatA? a forrA?sok, hivatkozA?sok lA?bjegyzetben tA�rtA�nA� megjelenA�tA�sA�hez:

A szA�vegkA�zi idA�zeteket idA�zA�jelben kA�rjA?k betoldani, lA?bjegyzetben megadva, hogy az idA�zet, a forrA?sszA�vegnek pontosan melyik oldalA?n talA?lhatA?.

A tanulmA?nyban szereplA� hivatkozA?sokat a szA�vegen belA?l lA?bjegyzetkA�nt kA�rjA?k megjelentetni, a kA�vetkezA� formA?ban:

 

 • A�nA?llA? monogrA?fia esetA�n: Kardos GA?bor: Az alapvetA� jogok eurA?pai vA�delme. Budapest: Mobil KiadA?. 2004.
 • TanulmA?nykA�tetben kA�zA�lt cikk esetA�n: Ghai, Yash: Introduction: nature and origins of autonomy. In: Ghai, Yash – Woodman, Sophia (eds.): Practising self-government. A comparative Study of Autonomous Regions. Cambridge: Cambridge University Press. 2013, 1-31. TA�bbszerzA�s tanulmA?nykA�tet esetA�ben a szerkesztA�(k) nevA�t a fentebb lA?thatA? mA?don, kA�tA�jellel elvA?lasztva adjuk meg, melyet az (ed.), (eds.), illetve magyar cA�m esetA�n a (szerk.) kifejezA�s, vA�gA?l pedig kettA�spont kA�vet a cA�m bevezetA�sekA�nt.
 • FolyA?iratcikk esetA�n: Kiss TamA?s: MarginalizA?ciA?, etnikai pA?rhuzamossA?g A�s aszimmetrikus akkomodA?ciA? – Az erdA�lyi magyar kA�zA�ssA�get A�rintA� tA?rsadalmi A�s politikai folyamatok. In: Magyar KisebbsA�g. XX. A�vf. 12. (75-76.) sz. KolozsvA?r: Jakabffy ElemA�r AlapA�tvA?ny. 2015, 30-64. A tanulmA?nynak a kA�tetben elfoglalt pontos helyA�t a fent illusztrA?lt mA?don, az A�vszA?mot kA�vetA�en, a kezdA�- A�s zA?rA? oldalszA?mok kA�tA�jellel elvA?lasztott megadA?sA?val jelA�ljA?k, a��pp.a�� illetve a��old.a�� rA�vidA�tA�sek nA�lkA?l.
 • Nem magyar szerzA�k esetA�n a fentiek szerint azzal a kA?lA�nbsA�ggel, hogy a szerzA� nevA�t magyar A�rA?smA?d szerinti sorrendben, vesszA�vel kell feltA?ntetni, pl.: Cunningham, Kathleen Gallagher
 • KormA?nyzati, vagy nemzetkA�zi dokumentum esetA�n: Az EurA?pai UniA? mA�kA�dA�sA�rA�l szA?lA? szerzA�dA�s egysA�ges szerkezetbe foglalt vA?ltozata. Az EurA?pai UniA? Hivatalos Lapja – C 326, 2012. oktA?ber 26.
 • Jogesetre valA? hivatkozA?skor: Stankov A�s Ilinden EgyesA?lt MacedA?n Szervezet v. BulgA?ria A?gy, Emberi Jogok EurA?pai BA�rA?sA?ga, 2001. oktA?ber 2-ei A�tA�lete.
 • Internetes forrA?s esetA�n: Arday Lajos: KisebbsA�gek, kisebbsA�gpolitikA?k Kelet-KA�zA�p EurA?pA?ban. 2010. ForrA?s: http://www.grotius.hu/doc/pub/KHXPKJ/dke_02_ma_ kk_arday.pdf, letA�ltve: 2015.04.25.

KA�zvetlenA?l egymA?st kA�vetA� hivatkozA?snA?l ugyanarra a forrA?sra tA�rtA�nA� hivatkozA?s esetA�n a mA?sodiktA?l: Uo., 110.

Amennyiben nem kA�zvetlenA?l kA�veti egymA?st a kA�t hivatkozA?s, de azonos mA�re vonatkozik, akkor a mA?sodiktA?l: Kardos 2004 i.m., 111.

Ha azonos szerzA�tA�l egynA�l tA�bb mA� szerepel hivatkozA?skA�nt ugyanabbA?l az A�vbA�l, akkor az A�vszA?mokhoz rendelt latin betA�k segA�tsA�gA�vel teszA?nk ezek kA�zA�tt kA?lA�nbsA�get (pl.: 2013a; 2013b; 2013c).

TA�bb mA� egy lA?bjegyzetben tA�rtA�nA� felsorolA?sakor az oldalszA?mot kA�vetA� pont utA?n pontosvesszA�t hasznA?lunk. Minden lA?bjegyzet ponttal vA�gzA�dik. A kiadA?nak szA�khelyA?l szolgA?lA? vA?ros nevA�t olyan alakban kA�zA�ljA?k, ahogy a hivatkozott szA�veg nyelvA�bA�l adA?dik. A?gy pA�ldA?ul szerb nyelvA� szA�veg esetA�n Beograd-ot A�runk, nem BelgrA?dot; ha KolozsvA?ron megjelent magyar szA�veget hivatkozunk, akkor KolozsvA?rt A�runk, de ha romA?nt, akkor Clujt, Cluja�� NapocA?t. KA�tnyelvA� kiadA?s esetA�n mindkA�t vA?ltozat szerepelhet.

 

6. A pA?lyA?zat bekA?ldA�sA�nek mA?dja:
A paI?lyaI?zatokat word formaI?tumban vagy pdf formA?tumban, elektronikus leveI?lben kA�rjA?k benyuI?jtani a intezet@kji.hu ciI?mre.

7. A pA?lyA?zat benyA?jtA?sA?nak hatA?rideje:A�november 15.

8. A beeI?rkezett paI?lyaI?zatokroI?l a KisebbsA�gi JogvA�dA� AlapA�tvA?ny KuratA?riumA?nak tagjaiA�november 15-eutaI?n 14 napon beluI?l hozzA?k meg doI?nteI?sA?ket.

9. A legjobban sikerA?lt pA?lyA?zatokat KisebbsA�gi JogvA�dA� IntA�zet a�� a paI?lyaI?zoI? nyilatkozataI?toI?l fuI?ggoI�en a�� az IntA�zet honlapjaI?n nyilvaI?nosan hozzaI?feI?rhetoI�veI? teheti, valamint megjelenA�theti az IntA�zet kA�teteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kA�ziratok nyelvi-stilA?ris javA�tA?sA?ra, a szerkezeti elemek egysA�gesA�tA�sA�re, illetve a tipogrA?fia kialakA�tA?sA?ra.

10. A nyertes pA?lyA?zA?kkal a KisebbsA�gi JogvA�dA� IntA�zet szerzA�dA�st kA�t az elkA�szA�tett pA?lyamA� dA�jazA?sa cA�ljA?bA?l.

11. A dA�jazA?s mA�rtA�ke:

I. helyezA�s: 110.000 HUF

II. helyezA�s: 90.000 HUF

III. helyezA�s: 70.000 HUF.

A KuratA?rium tagjai kA?lA�ndA�jat A�s/vagy kA?lA�ndA�jakat is megA?llapA�thatnak.

12. A dA�jazottak az elismerA� oklevelet A?tvehetik A?nnepA�lyes keretek kA�zA�tt is a KisebbsA�gi JogvA�dA� IntA�zet A?ltal 2018 nyarA?n szervezett nyA?ri egyetemeken.

 

Budapest, 2017. oktA?ber 4.

CsA?ti GyA�rgy

igazgatA?