A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség hozta létre a romániai magyar közösséget érintő bármilyen természetű hátrányos megkülönböztetés megfigyelése, jelzése és megakadályozása céljából.

Szervezetünk névadója Mikó Imre (nem összetévesztendő gróf Mikó Imrével, akinek a nevét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium viseli) kisebbségi jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor, a két Világháború között az Országos Magyar Párt egyik vezetője. Bukarestben működtetett jogvédelmi irodát.

Egy ilyen jogi szolgáltatás létrehozása rendkívül fontos, hiszen az utóbbi években olyannyira megnőtt a magyar közösség ellen irányuló közvetlen vagy közvetett támadások száma, hogy a magyarellenes érzelmek szempontjából a mai állapot a ’90-es években tapasztalt helyzethez kezd hasonlítani, amikor az etnikumközi kapcsolatok megromlása utcai harcokká fajult.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a romániai magyar közösség helyzetéről szóló, éves jelentés kiadását tűzte ki célul. E jelentés elsősorban a nyelvi jogoknak és a nyelvhasználat szabadságának a megsértésére, a visszaélésekre, a gyűlöletkeltő beszédekre, a közösség ellen elkövetett szóbeli és fizikai erőszakra, valamint az etnikai megkülönböztetés más formáira összpontosít.

A mindenkori román kormány hallgatólagosan pajzsként használja a magyar közösséget, hogy elterelje a közvélemény figyelmét a megszorító intézkedésekről és a gazdasági nehézségekről. A kisebbségek bűnbakként való feltüntetése jól ismert módszer, amelyhez a politikusok és a média gyakran folyamodnak felforgatás céljából. Ezért a nemzeti kisebbségek a leginkább kiszolgáltatottak, amikor a törvények megsértéséről és az uralkodó politikai erők részéről érkező fenyegetéséről van szó, mert az államon belül nem létezik magasabb szintű hatóság, amelyhez a nemzeti kisebbségek fordulhatnának, és amely meghallaná segélykiáltásukat, igazságot szolgáltatna nekik. Ez kiváltképpen a jelen körülmények között van így, amikor a román parlamentben többséget élvez a magyar közösség képviselete néküli kormánypárt.

Miközben közeledik az alkotmányos reform és az ország regionális átszervezése, a magyar közösség ismét a különféle politikai érdekcsoportok kereszttüzében találja magát. A kormányon levő román parlamenti többségével szemben a magyar közösségnek gyakorlatilag nincs esélye, hogy politikai párbeszéd útján védje meg magát. Tehát a magyar közösség jelen és jövőbeli helyzete meglehetősen bizonytalanná vált, hiszen mindennaposak a diszkriminációs cselekmények, a kisebbségi jogok megsértésével kapcsolatos esetek, és a magyar közösség ellen gondosan megszervezett támadások.

Romániában a harmonikus etnikumközi kapcsolatok biztosítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségek jogait védeni hivatott rendszer hiányosságait és a magyarok által elszenvedett megkülönböztetés típusait azonosítsuk és pontosan megnevezzük. Ugyanakkor a helyzet romlásának megakadályozása érdekében fontosnak tartjuk jelezni a nemzetközi közösségnek ezeket az erősödő és aggasztó törekvéseket